fbpx

Betaler du for meget i husleje?

Betaler_du_for_meget_i_husleje

steen larsen

Juridisk rådgiver

Udgivet den 13. okotober 2019.

I Danmark er der regler for, hvor meget en udlejer må kræve i husleje. Alligevel er der mere end 100.000 lejere, der betaler for meget i husleje. I mange tilfælde ved udlejeren ikke selv, at lejen er fastsat for højt. Det skyldes, at reglerne for huslejeniveauet er vanskelige og komplekse at forstå.

Har jeg altid krav på at få nedsat min husleje?

Svaret er ikke ligetil. Som udgangspunkt kan de vigtigste regler vedrørende huslejefastsættelse kun anvendes for boliger, der er taget i brug før 1991. Det skyldes, at Folketinget har villet tilgodese nybyggerier ud fra den tanke, at der ville blive bygget flere boliger, hvis disse ikke er underlagt de samme strenge krav til huslejefastsættelsen. 

Der er forskellige metoder, hvormed man kan fastsætte huslejen, og disse afhænger af boligens art. Såfremt den bolig, du lejer, er taget i brug efter 1991, kan du kun i få tilfælde få nedsat din husleje.

Omkostningsbestemt leje

Ved omkostningsleje skal lejen fastsættes med udgangspunkt i de omkostninger, som udlejer har til at drive ejendommen plus et såkaldt forretningstillæg.

Herudover kommer der henlæggelser til vedligeholdelse samt et eventuelt forbedringstillæg. Sidstnævnte kan dog kun kræves, hvis udlejer har renoveret lejemålet. Her skal det desuden bemærkes, at udlejer med rimelighed skal kunne dokumentere, at der er sket en sådan forbedring før et tillæg kan komme på tale.

Det er dog ikke alle omkostninger, udlejer må medregne, når lejen skal fastsættes. Eksempelvis må omkostninger til boliglån ikke medregnes huslejen. Der er endvidere særlige regler for, hvornår udlejer kan benytte omkostningsbestemt leje. Derfor kan det som lejer være svært at gennemskue, hvad udlejer har af omkostninger, og hvorvidt metoden overhovedet må anvendes.

Hvorfor vælge BOLANDO?

Hos BOLANDO er vi eksperter i lejeretten. Vi hjælper hver måned hundredvis af lejere og har en succesrate på 98%.  Vores koncept er simpelt og fair. Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din sag. Hvis sagen har potentiale, kan vi køre den for dig. I så fald repræsenterer vi dig over for udlejer. Vi vil indledningsvis forsøge at indgå forlig med udlejer. Hvis udlejer bestrider vores krav, forelægger vi sagen for myndighederne. Du betaler kun en procentdel af det beløb, vi vinder for dig, eller af den udgift, du undgår at skulle betale. Hvis vi ingen penge skaffer til dig, eller vi ingen besparelse opnår, koster det dig intet. På den måde kan du risikofrit, med professionel hjælp, starte en sag.

  • Gratis vurdering
  • No Cure No Pay
  • 98% i succesrate

Det lejedes værdi

I de kommuner hvor boligreguleringsloven ikke bliver benyttet, fastsættes huslejen som udgangspunkt ud fra det lejedes værdi. Det betyder, at huslejen fastsættes ved at sammenligne lejeprisen med tilsvarende boliger. I denne beregning skal der tages hensyn til boligens beliggenhed, størrelse, inventarer, art og standen i sin helhed. Det vil eksempelvis have betydning, om boligen har hårde hvidevarer, som udlejer har betalt, om boligen er beliggende i en af de større danske byer, eller om boligen er i god eller dårlig stand.

Vidste du…

At ca. 8 ud af 10 lejekontrakter indholder fejl, og at disse fejl kan berettige dig til en kompensation? Fejlene kan f.eks. være, at man betaler for ulovlige gebyrer såsom trappevask, viceværtsgebyrer mv. Nå ja, vi fik vidst heller ikke nævnt, at mange udlejere opkræver aconto, selvom der ikke er installeret individuelle målere, hvilket gør, at man som lejer kan få tilbagebetalt de penge man har betalt i aconto i op til  tre år tilbage i tiden.  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din lejekontrakt er i strid med loven, skal du være velkommen til at få en gratis vurdering. 

  • Du betaler kun, hvis vi vinder
  • Vi er eksperter i lejeretten
  • Vi har en succesrate på 98%
  • Du får din egen rådgiver
  • Du får løbende opdatering på din sag

Fri markedsleje

Hvis ovenstående metoder ikke skal anvendes, vil udlejer kunne fastsætte huslejen ud fra markedslejen. Det betyder, at udlejer som udgangspunkt selv kan bestemme, hvor høj huslejen skal være, medmindre den er meget urimelig.

En tommelfingerregel for hvor høj huslejen må være

Som tommelfingerregel kan man sige, at huslejen skal ligge på ca. 1000-1300 kr. pr. m2  om året i København og ca. 600-1000 kr. pr. m2 i andre byer. I vurderingen skal der bl.a. tages hensyn til, om lejemålet har nyt køkken og nyt bad. Men andre forhold kan og skal indgå i vurderingen. F.eks. hvor mange penge udlejer har brugt på at forbedre lejemålet. Hvis du eksempelvis bor i København i en 60 m2 lejlighed og denne er totalmoderniseret, må huslejen være på maks 6500-7000 kr. om måneden. Men igen. Der er mange faktorer, der spiller en rolle. Så tommelfingerreglen er hvad den er: kun en vejledende indikator.  

Vil du have vurderet din husleje gratis? 

Hvis du har mistanke om, at din husleje er for høj, kan vores jurister lave en gratis vurdering, hvorefter du kan tage stilling til, hvorvidt du ønsker vores hjælp til at sænke din husleje. Såfremt du ønsker vores hjælp til at nedsætte huslejen, skal du kun betale en procentdel af besparelsen. Din udlejer kan hverken smide dig ud, beholde dit depositum, eller på anden vis anfægte, at du forsøger at nedsætte huslejen. Vi kontakter heller ikke din udlejer, når du beder om en gratis vurdering. Det er først, når du har givet os tilladelse til det, at vi kontakter din udlejer med henblik på at forhandle om huslejen. 

For at få en gratis vurdering, skal du udfylde vores online formular og vedhæfte din lejekontrakt samt andre relevante dokumenter. F.eks. varsling om huslejestigninger. Det tager ca. 5 min. at udfylde formularen. Tryk på knappen nedenunder for at få en gratis vurdering.