FAQ

Ofte Stillede Spørgsmål

Her er et overblik over de oftest stillede spørgsmål, vi modtager, samt de svar, vi typisk giver.

For at starte en sag skal du først udfylde formularen, som du finder ved at trykke her. Det tager 2-5 minutter at udfylde en formular. Herefter foretager vi en gratis vurdering af din sag.

Vigtigst af alt skal vi bruge din lejekontrakt. Herudover kan du med fordel vedlægge andre dokumenter, du mener, har relevans for sagen.

Det er 100 % gratis at få en vurdering af din sag. Hvis vi fører sagen og vinder, tager vi svarende til 25% af det beløb, du får tilbagebetalt fra udlejer. Hvis vi ikke vinder, skal du ikke betale noget. Det er derfor risikofrit for dig at starte en sag. Procentdelen svarer til 25 % af det beløb, vi opnår for dig, medmindre andet er aftalt i den aftale du skal underskrive før vi indleder sagen. 

Nej. Vi kontakter aldrig udlejer, før vi har fået din tilladelse.

Når du har udfyldt formularen, vil vores jurister vurdere sagen og derefter vende tilbage til dig med et svar. Typisk får du et svar inden for 24 timer. Hvis vores vurdering viser, at der er grundlag for en sag, vil vi med din tilladelse indlede sagen ved at kontakte udlejer.

Vi kontakter udlejer, fordi vi i første omgang vil forsøge at indgå forlig. Såfremt udlejer nægter at efterkomme vores krav, vil vi forelægge sagen for huslejenævnet.

Nej. Din udlejer kan ikke smide dig ud, fordi du starter en sag. Det er strengt forbudt i Danmark.

Nej. Din udlejer kan ikke beholde dit depositum, fordi du starter en sag.

Nej. Vi varetager sagen for dig. Det betyder, at vi på vegne af dig kommunikerer med udlejer,  huslejenævnet og andre relevante myndigheder. 

Der vil være nogle bestemte forhold, der gør sig gældende. I nogle tilfælde kan vi nedsætte huslejen fra lejeaftalens begyndelse, andre gange 1-3 år tilbage i tiden i nogle sager fra det tidspunkt der blev lavet en huslejeforhøjelse, der ligger indenfor en periode på 12 måneder. Så det korte svar er, at det altid kræver en konkret vurdering af sagen. 

Det er forskelligt fra sag til sag. Vi har haft sager, hvor lejere har fået over 100.000 kr. tilbage og nedsat lejen med 7.500 kr. pr. måned. Men gennemsnitligt får man mellem 10.000-30.000 kr. tilbagebetalt. Derudover får man typisk sin husleje sat ned med 1.000-4.000 kr.

Hvis din lejlighed er bygget efter 1991, er det svært at få medhold i, at lejen er for høj. Det skyldes, at lovgivningen tilgodeser nybyggerier med det formål, at det skal være gunstigt at bygge nye lejligheder i Danmark. Det er dog ikke udelukket, at vi kan nedsætte din husleje, selvom du bor i et nyere byggeri. Det afhænger af en konkret vurdering. I alle vores vurderinger undersøger vi, om lejekontrakten indeholder andre ulovlige punkter end huslejeniveauet. Eksempelvis betaler du måske et ulovligt gebyr. I sådanne tilfælde har det ingen betydning, hvornår boligen blev bygget.

Det står i BBR-registret. Du behøver dog ikke at bekymre dig om det. Vi vil selv undersøge, hvornår den er bygget, når du får en vurdering af din sag fra os.

Det varierer fra sag til sag. Der går altid længere tid, hvis sagen skal løses ved huslejenævnet, end hvis udlejer indgår forlig med os.

Alle lejeretlige sager. Heriblandt kan nævnes husleje, depositum, mangler i lejemålet, aconto, forbrugerregnskab, ulovlige opkrævninger m.v. Dog kan vi ikke hjælpe med sager om huslejenedsættelse, hvis der er tale om en almen bolig. 

Den eneste konsekvens er, at udlejer får lov til at bibeholde huslejeniveauet og de lejekrav, der ellers er for lejemålet. Derudover er der ingen konsekvenser. BOLANDO betaler alle omkostningerne. Det er derfor altid risikofrit for dig at indgive en sag.

Fandt du ikke dit spørgsmål?

Kontakt os gerne på info@bolando.dk eller gennem vores kontaktformular