Privacy Policy

Vores persondatapolitik

Formålet

Formålet med persondatapolitikken er at give vores brugere/kunder/klienter indblik i de personoplysninger vi indsamler, herunder hvordan vi benytter disse oplysninger. Dette hænger sammen med, at BOLANDO.dk under alle omstændigheder overholder forordning 2016/679 (GDPR) som er direkte gældende i Danmark. Udover overholdelse af GDPR agter BOLANDO.dk at overholde alle andre relevante lovgivninger vedrørende håndtering og behandling af persondata. Ved at acceptere vores datapolitik, giver du således samtykke til indholdet af nærværende persondatapolitik.

Principper og rettigheder

BOLANDO.dk følger de principper og pligter der følger af GDPR. Disse er som beskrevet i ne-denstående punkter I-IX.

I. Indhentning og behandling af personoplysninger skal ske med største gennemsigtighed, samt med et hæderlig formål og på lovlig vis.
II. Indsamling af oplysninger må kun udføres til formål, hvor formålet er prædefineret, udtrykke-ligt og lovligt.

III. Indsamlingen skal begrænses til det, som er nødvendigt i forhold til det konkrete formål, som oplysningerne skal bruges til.

IV. Personoplysningerne skal være rigtige og præcise.

V. Hvis oplysningerne ikke passer, skal der med rimelig indsats sikres, at disse blive opdateret, slettet eller korrigeret.

VI. Oplysninger bevares hvor de kan identificere den registrerede, og de indsamlede oplysninger opbevares ikke i en form eller tid, der er længere end det nødvendige i relation til det formål, de er indhentet for.

VII. Der er fortrolighed og sikkerhed omkring de indhentede oplysninger

VIII. Personoplysninger må ikke deles med tredjeparter, medmindre hvis det er nødvendigt for dem i forhold til at sagsbehandle og vurdere en given sag.

IX. Den registrerede har ret til at bede om adgang til og korrektion eller sletning af personoplys-ninger.


Dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger er www.bolando.dk. Hvis du har spørgsmål til behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular på www.bolando.dk.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er data der kan henføres til en bestemt person.

Hvordan bruger vi personoplysninger og hvad er formålet?

BOLANDO.dk er en hjemmeside, der tilbyder juridisk rådgivning og assistance inden for primært lejeretten. Vores ydelser fungerer ved at brugere/klienter/kunder i hovedreglen indgiver en formular med deres lejeoplysninger, herunder lejestørrelse og lejekontraktforhold. Disse oplysninger bruger vi til at vurdere, om en given sag har potentiale til at blive ført med det formål at opnå en besparelse for vores klient. Når en bruger/klient/kunde indgiver en formular, beder vi om dennes kontaktoplysninger, så vi kan komme i kontakt med vedkommende, når vores ansatte, herunder samarbejdspartnere har vurderet sagen. Der kan også være situationer, hvor vores ansatte har brug for yderligere oplysninger, for at foretage en korrekt vurdering af sagen. I disse tilfælde er BOLANDO.dk nødt til at kontakte dig for at få udleveret oplysningerne.

Videregivelse og deling af personoplysninger

BOLANDO.dk har interne eksperter, der vurderer og sagsbehandler din sag. Men vi samarbejder også med eksterne aktører. Heriblandt kan nævnes advokatfirmaer, jurister og offentlige myndigheder. Formålet med det eksterne samarbejde er at yde en effektiv rådgivning til dig, herunder en effektiv vurdering af din sag.

I de tilfælde, hvor vi fører sagen for dig imod din udlejer, vil vi også være nødsaget til at udleverer oplysninger til din udlejer, dennes repræsentant og offentlige myndigheder (f.eks. huslejenævnet).

Markedsføring

Ved accept af vores datapolitik giver du samtykke til at vi må sende dig markedsføring på e-mail, SMS, telefon/mobil, almindelig post, Facebook og andre sociale platforme. Du kan til enhver tid fra-bede dig dette ved at henvende dig til os via vores hjemmeside via vores kontaktformular med over-skriften ”Datapolitik”.

Hvordan bruger vi cookies?

Du kan læse om vores cookie politik her.

Forbehold for ændringer

Vores datapolitik kan løbende ændre sig. Vi opfordrer derfor til at du løbende holder dig ajourført med de seneste ændringer.

Senest opdateret 07-10-2019

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på info@hjemmeside.dk eller gennem vores kontaktformular: