fbpx

10 gode råd om indflytning

huslejenedsættelse i Odense

steen larsen

Juridisk rådgiver

Udgivet den 1. oktober 2019.

1.Depositum og forudbetalt leje

Betal aldrig depositum og forudbetalt leje, før lejekontrakten er underskrevet. Uden en underskrevet lejekontrakt har du ingen dokumentation for, at der er indgået en aftale om leje af boligen. Ofte oplever mange lejere, at de bedrages af falske udlejere, der kun har til formål at snyde lejere. Derfor skal du også være opmærksom på, om der er tale om en svindler. Det kan selvfølgelig være svært at gennemskue. Men brug din sunde fornuft. Hvis du bliver krævet betaling, før der er underskrevet en lejekontrakt, skal du være på vagt.

2. Tjek boligens stand

Inden du flytter ind, er udlejer forpligtet til at indkalde dig til et indflytningssyn.
Det er dog ikke alle udlejere, der er forpligtet til at afholde indflytningssyn. Loven siger, at det kun er udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed.

Hvis du er i tvivl, om din udlejer er forpligtet til at afholde et indflytningssyn, fremgår det af din lejekontrakts § 7 og dennes vejledning.

Efter indflytningssynet skal udlejeren udarbejde en indflytningsrapport, hvori det angives, om der er skader og mangler i boligen. Udlejer er herefter forpligtet til at sende rapporten til dig senest 14 dage efter, at synet har fundet sted. Udlejer kan også vælge at give dig rapporten den samme dag, som indflytningssynet finder sted.

Indflytningsrapporten er med til at sikre, at du ikke hæfter for skader, der var der, før du flyttede ind. Derfør bør du under indflytningsssynet tage billeder af skader og bede udlejer om at skrive det i rapporten.

Hvis du oplever, at udlejer ikke har noteret alle mangler og skader i rapporten, skal du lave en liste med de fejl og mangler, som udlejer ikke har medtaget. Du kan med fordel tilføje billeder af fejlene. Herefter skal du sende listen til udlejer senest 14 dage efter, at du er flyttet ind i lejemålet.

Hvis udlejer er omfattet af reglerne om at afholde indflytningssyn og ikke overholder reglerne herom, vil han som udgangspunkt ikke kunne gøre krav på istandsættelse, når du fraflytter boligen. De regler, som udlejer skal overholde, er først og fremmest at indkalde dig til synet. Derudover skal udlejer sende indflytningsrapporten til dig senest 14 dage efter, at synet har fundet sted. Han kan også vælge at give rapporten til dig under synet. Men det kræver, at du er mødt op. 

Selvom det er lidt frækt, anbefaler vi at lade være med at tage imod rapporten, hvis du møder op til synet.  Hvis du nægter at tage imod rapporten (dvs. underskrive for modtagelsen) vil udlejer skulle sende den til dig inden for 14 dage. Gør han ikke det, mister han retten til at gøre krav på istandsættelse, når du fraflytter. Det vil sige, at han også mister retten til at beholde dit depositum. 

Husk, at du ikke er forpligtet til at møde op til synet. Vi anbefaler dog, at du møder op. Hvis du er forhindret i at deltage, har du ret til at lade en anden person møde op for dig.

Hvorfor vælge BOLANDO?

Hos BOLANDO er vi eksperter i lejeretten. Vi hjælper hver måned hundredvis af lejere og har en succesrate på 98%.  Vores koncept er simpelt og fair. Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din sag. Hvis sagen har potentiale, kan vi køre den for dig. I så fald repræsenterer vi dig over for udlejer. Vi vil indledningsvis forsøge at indgå forlig med udlejer. Hvis udlejer bestrider vores krav, forelægger vi sagen for myndighederne. Du betaler kun en procentdel af det beløb, vi vinder for dig, eller af den udgift, du undgår at skulle betale. Hvis vi ingen penge skaffer til dig, eller vi ingen besparelse opnår, koster det dig intet. På den måde kan du risikofrit, med professionel hjælp, starte en sag.

  • Gratis vurdering sagen
  • No Cure No Pay
  • 98% i succesrate

3. Vær opmærksom på § 11 i lejekontrakten

Under lejekontraktens § 11 anføres alle særlige vilkår. Vær opmærksom på dette punkt. Her kan eksempelvis stå, hvordan du må bruge lejemålet, hvorvidt du må bore huller i væggene eller male væggene i en anden farve.

Vidste du…

At ca. 8 ud af 10 lejekontrakter indholder fejl, og at disse fejl kan berettige dig til en kompensation? Fejlene kan f.eks. være, at man betaler for ulovlige gebyrer såsom trappevask, viceværtsgebyrer mv. Nå ja, vi fik vidst heller ikke nævnt, at mange udlejere opkræver aconto, selvom der ikke er installeret individuelle målere, hvilket gør, at man som lejer kan få tilbagebetalt de penge man har betalt i aconto i op til  tre år tilbage i tiden.  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din lejekontrakt er i strid med loven, skal du være velkommen til at få en gratis vurdering. 

  • Du betaler kun, hvis vi vinder
  • Vi er eksperter i lejeretten
  • Vi har en succesrate på 98%
  • Du får din egen rådgiver
  • Du får løbende opdatering på din sag

4. Tjek huslejen

Tjek, om huslejen er for høj. Det er naturligvis svært at fastslå, da reglerne for huslejefastsættelse er meget komplekse. Hvis du er i tvivl, kan du bede os om at lave en gratis vurdering. Herefter kan vi evt. hjælpe dig med at nedsætte huslejen, såfremt den er for høj. Udlejer vil i så fald skulle betale den for meget betalte husleje tilbage. Lovgivningen kræver dog som udgangspunkt, at sagen startes inden et år efter, at du er flyttet ind.
Mere end 100.000 danskere betaler for meget

Ja, du læste rigtigt. Mere end 100.000 danskere betaler for meget i husleje. Især i de større byer. Det er svært at sige, hvor meget en tilpas husleje er. Men som tommelfingerregel kan man sige, at huslejen skal ligge på ca. 1000-1300 kr. pr. m2  om året i København og ca. 600-1000 kr. pr. m2 i andre byer. I vurderingen skal der bl.a. tages hensyn til, om lejemålet har nyt køkken og nyt bad. Men andre forhold kan og skal indgå i vurderingen. F.eks. hvor mange penge udlejer har brugt på at forbedre lejemålet.

5. Hvem står som lejer i lejekontrakten?

Det er vigtigt at undersøge, hvem der er angivet som lejer i lejekontrakten. Hvis du eksempelvis flytter sammen med din kæreste, og det kun er hende, der står på lejekontrakten, kan du risikere ikke at få til lov til at blive boende, hvis hun fraflytter lejemålet.

6. Alt skal være skriftligt

Hvis du laver aftaler ud over det, der står i din lejekontrakt, skal du altid få det på skrift. Eksempelvis kan udlejer tilkendegive, at der vil komme nye gardiner, eller at han lover at opføre en altan inden for en måned, fra at du er flyttet ind. Alle disse sideaftaler er bestemmende for dit valg af bolig. Hvis udlejer ikke overholder aftalen, skal du kunne bevise, at der har været en aftale omkring forholdet. På den måde kan du tvinge udlejer til at overholde aftalen, eller alternativt kan han give dig en huslejenedsættelse.

7. Er der tidsbegrænsning i din lejekontrakt?

Undersøg, om der er indsat en tidsbegrænsning i din lejekontrakt. Udlejer må kun i bestemte tilfælde indsætte tidsbegrænsninger i lejekontrakten.

8. Skal du betale ekstragebyrer?

Vi ser ofte, at udlejere indsætter punkter i lejekontrakten om, at man skal betale gebyrer for diverse tillægsydelser. Lejelovgivningen indeholder særlige regler om, hvad der må opkræves af lejer. 

Udlejer må opkræve for vand, varme, el, kabel-tv, køling og internet. Hvis du bliver opkrævet for vand og køling, skal der være en individuel måler tilknyttet lejemålet.

Ulovlige ydelser, som udlejer ikke må kræve, kan bl.a. være snerydning, trappevask, vinduespolering, hækkeklipning, forsikring, afhentning af skrald (renovation), vicevært og administration.

Ovenstående ulovlige ydelser er ikke udtømmende. Hvis udlejer kræver penge for nogle af disse ting, eller du har mistanke om, at udlejer opkræver dig for ulovlige poster, kan du altid få en gratis vurdering af din sag hos os. Vi vil sørge for, at udlejer stopper opkrævningen tilbagebetaler dig pengene. Vi vil kunne kræve pengene tilbagebetalt tre år tilbage i tiden.

9. Husk at flytte din adresse

Husk at melde din adresseændring på borger.dk og andre relevante steder. Nogle gange har private ikke adgang til dit CPR-nummer, og derfor får de ikke besked, når du ændrer din adresse på borger.dk. Du er forpligtet til at melde din adresse hos myndighederne på borger.dk inden for fem dage efter, at du er flyttet. Hvis du ikke overholder fristen, risikerer du at få en bøde.

10. Husk at gemme din lejekontrakt

Lejekontrakten danner rammerne for dit lejemål. Det kan derfor være en god idé at fotografere alle sider i din lejekontrakt eller scanne den ind på din computer. Hvis du vælger at tage billeder af din lejekontrakt, så husk at tage tydelige billeder. Det kan også være en god idé at uploade billederne til din computer eller sende dem til dig selv på Facebook eller e-mail. På den måde undgår du at miste billederne, hvis din mobiltelefon eller computer går i stykker, eller billederne på anden vis går tabt.

Er du usikker på dine rettigheder?

Er du i tvivl om, hvad dine rettigheder, som lejer i Danmark, er? Mener du, at din udlejer snyder dig? Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Hvis sagen har potentiale, kan vi tilbyde at køre den for dig på no-cure-no-pay-basis. Du betaler kun en procentdel af det beløb, vi vinder til dig, eller af den udgift, du undgår at skulle betale.